kin_mizuhiki

山野草情報

【 植物名 】
キンミズヒキ
【 漢字 】
金水引
【 科属 】
バラ科 キンミズヒキ属
【 学名 】
Agrimonia pilosa
【 花期 】
7~10月
【 特徴 】
和名は、水引(ミズヒキ)に似て、黄色の花を咲かせることから。
【 分布地 】
北海道~九州